Konsesjonssøknaden oppsummert

  • Utvidelse fra 3 til 7 turbiner
  • Fra 10MW til inntil 85MW
  • Ny kabel fra testområdet til Skudenes transformatorstasjon

Utvidelse av konsesjon for METCentre Karmøy

OPPDATERING: Den 20. september 2022 fikk vi konsesjon for utvidelse av testkapasiteten ved METCentre. Det er nå godkjent installasjon av inntil 7 turbiner og medfølgende kabel for strømproduksjon. 

Les hele konsesjonsvedtaket på NVEs nettsider: http://www.nve.no/224/A

Marin Energi Testsenter AS (METCentre) har konsesjon for inntil 2 flytende vindturbiner, hvor den ene brukes av TetraSpar Demonstrator og den andre vil brukes av FLAGSHIP. Verdens første flytende vindturbin, Hywind Demo (nå: Zefyros), har vært testet hos oss siden 2009 og opererer i dag under egen konsesjon. Turbinene leverer strøm gjennom en 22kV/15MW sjøkabel.

METCentre er anerkjent som et verdensledende ledende testsentrene for havvind og vi opplever stor interesse for få plass for testprosjekter vest av Karmøy. Vi har derfor søkt om en utvidelse av testsenteret med totalt 4 nye testplasser og ny kabel for å møte fremtidige behov.

Status på søknaden
Utvidelsessøknaden ble sendt NVE i juni 2021. Den er nå på høringsrunde 2, som har høringsfrist 11.03.2022.
NVE tildelte oss konsesjon for utvidelsen 20.09.2022

Møt oss
Selv om vi gjerne skulle holdt informasjonsmøter angående søknaden og vår aktivitet, ser vi at det er vanskelig med dagens smittesituasjon. Vi kommer derfor til å ha «utekontor» på Raw Ocean Lodge på Sandve hver fredag 11:00 – 15:00 (fra 11.02.22). I tillegg kommer NVE til å avholde høringsmøte den 08.02.2022 kl. 19:00.

Du kan også møte oss mandag 7. eller tirsdag 8. mars kl. 19:00 – 21:00 i Nordsjø Kontorpark. Registrer din deltagelse her: Møt METCentre

Grunneiermøte
I forbindelse med søknad om utvidelse av konsesjon for METCentre søkes det om å legge ny eksportkabel fra Zefyros til Skudenes transformatorstasjon. Kabelen vil gå i land i Røyrvika og følge trasé som beskrevet i konsesjonssøknad.

Hjemmelshavere som er berørt av tiltaket innviteres til informasjonsmøte den 9. mars kl 19 – 21. Møtet er kun åpent for hjemmelshavere og man må melde seg på for å delta. Møtet vil holdes på sør-Karmøy (lokasjon avhengig av antall påmeldte)

Påmelding til grunneiermøte